ПРОВАЙДЕР Запорожья - Радиоком
 
 
 
 
Акції
Про компанію image_25
Послуги image_25
Контакти image_25
Партнери image_25
Статистика image_25
Посилання image_25
 
Кабінет користувача:
Логін:
Пароль:

НАШІ ПРОЕКТИ:

www.otvet.zp.uaПравила надання послуг фіз. особам

З 01.03.2021 р. до Публічного договору № 1 щодо надання телекомунікаційних послуг вносяться зміни – розділ «2. Тарифні плани на послуги доступу до Інтернету» Додатки № 1 викладені у новій редакції.З 01.08.2019 р. до Додатка № 1 до Публічного договору № 1 щодо надання телекомунікаційних послуг вносяться зміни до розділу «2. Тарифні плани на послуги доступу до Інтернету: тарифні плани «Простіше простого-0,5М», «Простіше простого-1М», «Простіше простого-2,5М» та «Бізнес-0,5М» припиняють свою дію.


З 01.01.2019 р. до Додатка № 1 до Публічного договору № 1 щодо надання телекомунікаційних послуг вносяться зміни до розділу «2. Тарифні плани на послуги доступу до Інтернету».З 01.01.2011 р. для всіх Абонентів (фізичних осіб) за послугою
Доступ до Мережі Інтернет ТОВ "Радіоком" діє Публічний договір №1.


25.10.2018 р. до Публічного договору №1 внесено зміни до Додатка №1 розділ
«2. Тарифні плани на послуги доступу до Інтернету (з 01.11.18)»


30.11.2015 р. до Публічного договору № 1 внесено зміни.
Пункт 9.5 викладено у новій редакції:
9.5. Цей Договір є безстроковим. У ході його виконання в даний Договір
можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни, які підлягають офіційному
оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації):
  - на офіційному веб-сайті Оператора: http://radiocom.net.ua
(постійно доступний для ознайомлення);
  - у куточках споживачів Абонентських відділів Оператора
(постійно доступний для ознайомлення).


25.08.2016 р. до Публічного договору № 1 внесено зміни до преамбули та до пункту 10.

Преамбула викладена у новій редакції:

ОПЕРАТОР: Товариство з обмеженою відповідальністю "РадіоКом",
яке включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій
Рішенням НКРЗІ № 384 від 28.09.2006 року за номером 286, на підставі
діючих Ліцензій Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації, керуючись Законом України
«Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних
послуг, а також ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує
необмеженому колу осіб можливість отримання телекомунікаційних послуг,
для чого публікує даний Публічний договір № 1 (далі - Договір)
про наступне:

Пункт 10 викладено у новій редакції:

10. Місцезнаходження НКРЗІ та УДЦР

Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ)
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22
тел. (044) 202-00-44

www.nkrzi.gov.ua

Запорізький обласний відділ Центральної філії
Українського державного центру радіочастот
69001, м. Запоріжжя, вул. Нижня, 48,
тел./факс: (061) 224-55-09
http://ce.ucrf.gov.ua

01.09.2016 р. до Публічного договору № 1 внесено зміни до пункту 3.2
та Додаток № 1.

Пункт 3.2 викладено у новій редакції:

3.2. Умови надання телекомунікаційних послуг:
- наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту
  замовленої послуги;
- ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;
- оформлення Абонентом листової Заяви про приєднання до Публічного
  договору (далі - Заява) із зазначенням назви тарифного плану доступу
  до Інтернету, обраного Абонентом, та вартості Послуг;
- оплати замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги за перший місяць
  користування послугами на розрахунковий рахунок Оператора;
- оплата за підключення до Мережі Оператора.

Додаток № 1 внесено додаткові тарифні пакети.


С 01.12.2016 г. в Публичный договор № 1 вносятся изменения:

Пункт 3.1 излагается в новой редакции:

3.1 Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до чинного
законодавства України. Оператор надає послуги з передавання даних
та доступу до Інтернет з показниками якості, які є не гіршими
від показників, передбачених граничними нормованими рівнями, які
встановлені наказом Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України «Про затвердження показників якості
послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів»
від 28.12.2012 № 803. Методи випробування якості послуг із передачі
даних та доступу до Інтернету зазначені у СОУ 61–34620942–011:2012
«Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування
Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи
випробування».

Пункт 4.9 излагается в новой редакции:

4.9 Оператор без додаткової оплати надає Абоненту логін (реєстраційний
ідентифікатор доступу до Мережі).

Пункт 6.1.5 излагается в новой редакции:

5) призупинити надання послуг згідно Договору у разі відсутності
своєчасної оплати Абонентом. Надання послуг відновлюється після
внесення Абонентом оплати за Послуги;

Приложение № 1 дополнено технической информацией о минимальной скорости
приема/передачи данных в пределах сети Оператора.

С 06.12.2016 г. в Публичный договор № 1 вносятся изменения:

Подпункт 3 Пункта 5.2 излагается в новой редакции:
3) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки
експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та
взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки
мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання
послуг іншим Абонентам. А також, при використанні комп'ютерної
техніки виконувати правила пожежної безпеки. При наближенні грози
або будь-яких природних явищ, які можуть пошкодити встановлені
електричні прилади, своєчасно вимикати їх і виймати кабель
з мережевої карти комп'ютера або іншого електричного пристрою,
через який Абонент отримує послугу за даним Договором;

Пункт 7.5 излагается в новой редакции:
7.5. Провайдер не несе відповідальності за погіршення якості послуг,
що відбулося внаслідок збою програмного забезпечення Абонента і/або
устаткування Абонента, якщо останнє не знаходиться під прямим
керуванням Провайдера. У цьому випадку перерви в одержанні послуги
не є перервою в її наданні і підлягає оплаті Абонентом. Крім цього,
Провайдер не несе відповідальності за пошкодження встановлених
Абонентом приладів в наслідок впливу високої напруги, відсутності
захисного заземлення, впливу зовнішніх факторів (води, бруду),
встановлення приладів у забруднених приміщеннях, експлуатації при
зависокій температурі, а також в наслідок впливу природних явищ
(блискавки тощо).

Пункт 7.6 излагается в новой редакции:
7.6. Абонент несе повну матеріальну відповідальність: за втручання
в роботу технічних засобів зв'язку і збереження інформації в Мережі
чи мережі Інтернет, що безпосередньо чи побічно вплинуло на якість
надання послуг іншим користувачам мережі Інтернет; за нанесений
збиток майновим чи немайновим правам юридичних чи фізичних осіб,
незалежно від того, чи такі дії зроблені Абонентом або третіми особами
з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів у мережі
Інтернет та послуг, які надавалися за даним Договором.

Приложение № 1 дополнено информацией о новых тарифных планах
«PON-1» и «PON-1 Юр».

С 12.04.2017 г. в Публичный договор № 1 вносятся изменения:

I. Подпункт 10 Пункта 5.1 «Абонент має право» излагается в новой редакции:

10) призупинити споживання послуг за даним Договором не менше ніж на 1 (одну)
добу та не більше ніж на 2 (два) місяці, завчасно сповістивши про своє бажання
Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату чи
передачею письмової заяви уповноваженому представнику Оператора. Після
закінчення встановленого строку, Абоненту без повідомлення продовжують
надаватися послуги за Договором. Зазначене право надається не частіше 1
(одного) разу на календарний місяць.
Або замовити додаткову платну послугу зв’язку з утримання в Мережі у разі
призупинення споживання послуги з доступу до Інтернет строком до 6 (шести)
місяців, завчасно сповістивши про своє бажання Оператора рекомендованим листом
з повідомленням про вручення адресату чи передачею письмової заяви
уповноваженому представнику Оператора, з вказанням початкового та кінцевого
термінів замовленої послуги. Після закінчення встановленого строку, Абоненту
без повідомлення продовжують надаватися послуги за Договором. Зазначене право
надається не частіше 1 (одного) разу на календарний рік. У разі відсутності
оплати Абонентом замовленої додаткової послуги зв’язку з утримання в Мережі
понад 3 (три) календарні місяці, Договір автоматично припиняє свою дію згідно
умов п. 9.10;

II. Пункт 6.1 «Оператор має право» дополняется подпунктом 12:

12) у разі узгодженого сторонами або автоматичного припинення дії Договору,
відключити кінцеве обладнання Абонента від своєї телекомунікаційної мережі
шляхом від’єднання абонентського вводу від розподільчої коробки або від
лінійно-кабельного пристрою.

III. Пункт 9.10 излагается в новой редакции:

9.10 Договір автоматично припиняє свою дію для кожного окремого Абонента
у випадку, якщо даний Абонент протягом  3 (трьох) календарних місяців
не користувався послугами зв'язку. Відновлення надання послуг даному Абоненту
можливе лише після повторної подачі Заяви на приєднання до публічного договору,
при наявності технічної можливості підключення до Мережі станом на момент
подачі Абонентом повторної заяви та при умові оплати Абонентом послуги
повторного підключення його кінцевого обладнання до Мережі.

IV. Приложение № 1 дополнено информацией о новых тарифных планах
«Область-7» и «Область-7 Юр».


Текст публічного договору


Заява на приєднання до договору


Заява на зміну тарифу


Заява на призупинення послугНа допомогу клієнту


1. Инструкція з налаштування PPPoE з'єднання
(формат MS Word). 

2.
Драйвера PPPoEДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Підключення до оптичних вузлів

Підключення по радіоканалах

Хостинг

Інтернет в області

Сервісне обслуговування

WiFi зони

Оплати

 

Україна, 69068, м. Запоріжжя
вул. Червона, 22


(061) 214-83-33
050 456-81-33, 067 617-28-66


© 2022 ТОВ “РАДІОКОМ”

про компаніюfoot_picпослугиfoot_picпартнериfoot_picабонентамfoot_picконтакти

дизайн сайту
POLYGON laboratory