ПРОВАЙДЕР Запорожья - Радиоком
 
 
 
 
Действующие акции
О компании image_25
Услуги image_25
Контакты image_25
Партнеры image_25
Статистика image_25
Ссылки image_25
 
Кабинет пользователя:
Логин:
Пароль:

НАШИ ПРОЕКТЫ:

www.otvet.zp.uaПравила предоставления услуг физ. лицам

Уважаемые абоненты!
С 01.03.2021 г. в Публичный договор № 1 о предоставлении телекомуникацийних услуг вносятся изменения - раздел «2. Тарифные планы на услуги доступа к Интернет» Приложения № 1 изложены в новой редакции.

Уважаемые абоненты!
С 01.08.2019 г. в Приложение № 1 к Публичному договору № 1 о предоставлении телекоммуникационных услуг вносятся изменения в раздел «2. Тарифные планы на услуги доступа к Интернет»: тарифные планы «Проще простого-0,5М», «Проще простого-1М», «Проще простого-2,5М» и «Бизнес-0,5М» прекращают свое действие.


Уважаемые абоненты!
С 01.01.2019 г. в Приложение № 1 к Публичному договору № 1 о предоставлении телекоммуникационных услуг вносятся изменения в раздел «2. Тарифные планы на услуги доступа к Интернет».


Уважаемые абоненты!
С 01.01.2011 г. для всех Абонентов (физических лиц) по услуге
Доступ к Сети Интернет ООО "РадиоКом" действует Публичный договор №1.


25.10.2018 г. в Публичный договор №1 внесены изменения в Приложение №1 раздел
«2. Тарифные планы на услуги доступа к Интернет (с 01.11.18)»


30.11.2015 г. в Публичный договор № 1 внесены изменения.
Пункт 9.5 изложен в новой редакции:
9.5. Цей Договір є безстроковим. В ході його виконання в даний Договір
можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни, які підлягають офіційному
оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації):
 - на офіційному веб-сайті Оператора: http://radiocom.net.ua
(постійно доступний для ознайомлення);
 - у куточках споживачів Абонентських відділів Оператора
(постійно доступний для ознайомлення).


25.08.2016 г. в Публичный договор № 1 внесены изменения в преамбулу и в пункт 10.

Преамбула изложена в новой редакции:

ОПЕРАТОР: Товариство з обмеженою відповідальністю "РадіоКом",
яке включено до Реєстру  операторів, провайдерів телекомунікацій
Рішенням НКРЗІ № 384 від 28.09.2006 року за номером 286, на підставі
діючих Ліцензій Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації, керуючись Законом України
«Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних
послуг, а також ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує
необмеженому колу осіб можливість отримання телекомунікаційних послуг,
для чого публікує даний Публічний договір № 1 (далі - Договір)
про наступне:

Пункт 10 изложен в новой редакции:

10. Місцезнаходження НКРЗІ та УДЦР

Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ)
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22
тел. (044) 202-00-44
www.nkrzi.gov.ua

Запорізький обласний відділ Центральної філії
Українського державного центру радіочастот
69001, м. Запоріжжя, вул. Нижня, 48,
тел./факс: (061) 224-55-09
http://ce.ucrf.gov.ua


01.09.2016 г. в Публичный договор № 1 внесены изменения в пункт 3.2
и Приложение № 1.

Пункт 3.2 изложен в новой редакции:

3.2. Умови надання телекомунікаційних послуг:
- наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту
  замовленої послуги;
- ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;
- оформлення Абонентом письмової Заяви про приєднання до Публічного
  договору (далі - Заява) із зазначенням назви тарифного плану доступу
  до Iнтернет, обраного Абонентом, та вартості Послуг;
- оплати замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги за перший місяць
  користування послугами на розрахунковий рахунок Оператора;
- оплата за підключення до Мережі Оператора.

В Приложение № 1 внесены дополнительные тарифные пакеты.
---

С 01.12.2016 г. в Публичный договор № 1 вносятся изменения:

Пункт 3.1 излагается в новой редакции:

3.1 Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до чинного
законодавства України. Оператор надає послуги з передавання даних
та доступу до Інтернет з показниками якості, які є не гіршими
від показників, передбачених граничними нормованими рівнями, які
встановлені наказом Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України «Про затвердження показників якості
послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів»
від 28.12.2012 № 803. Методи випробування якості послуг із передачі
даних та доступу до Інтернету зазначені у СОУ 61–34620942–011:2012
«Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування
Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи
випробування».

Пункт 4.9 излагается в новой редакции:

4.9 Оператор без додаткової оплати надає Абоненту логін (реєстраційний
ідентифікатор доступу до Мережі).

Пункт 6.1.5 излагается в новой редакции:

5) призупинити надання послуг згідно Договору у разі відсутності
своєчасної оплати Абонентом. Надання послуг відновлюється після
внесення Абонентом оплати за Послуги;

Приложение № 1 дополнено технической информацией о минимальной скорости
приема/передачи данных в пределах сети Оператора.

С 06.12.2016 г. в Публичный договор № 1 вносятся изменения:

Подпункт 3 Пункта 5.2 излагается в новой редакции:
3) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки
експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та
взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки
мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання
послуг іншим Абонентам. А також, при використанні комп'ютерної
техніки виконувати правила пожежної безпеки. При наближенні грози
або будь-яких природних явищ, які можуть пошкодити встановлені
електричні прилади, своєчасно вимикати їх і виймати кабель
з мережевої карти комп'ютера або іншого електричного пристрою,
через який Абонент отримує послугу за даним Договором;

Пункт 7.5 излагается в новой редакции:
7.5. Провайдер не несе відповідальності за погіршення якості послуг,
що відбулося внаслідок збою програмного забезпечення Абонента і/або
устаткування Абонента, якщо останнє не знаходиться під прямим
керуванням Провайдера. У цьому випадку перерви в одержанні послуги
не є перервою в її наданні і підлягає оплаті Абонентом. Крім цього,
Провайдер не несе відповідальності за пошкодження встановлених
Абонентом приладів в наслідок впливу високої напруги, відсутності
захисного заземлення, впливу зовнішніх факторів (води, бруду),
встановлення приладів у забруднених приміщеннях, експлуатації при
зависокій температурі, а також в наслідок впливу природних явищ
(блискавки тощо).

Пункт 7.6 излагается в новой редакции:
7.6. Абонент несе повну матеріальну відповідальність: за втручання
в роботу технічних засобів зв'язку і збереження інформації в Мережі
чи мережі Інтернет, що безпосередньо чи побічно вплинуло на якість
надання послуг іншим користувачам мережі Інтернет; за нанесений
збиток майновим чи немайновим правам юридичних чи фізичних осіб,
незалежно від того, чи такі дії зроблені Абонентом або третіми особами
з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів у мережі
Інтернет та послуг, які надавалися за даним Договором.

Приложение № 1 дополнено информацией о новых тарифных планах
«PON-1» и «PON-1 Юр».

С 12.04.2017 г. в Публичный договор № 1 вносятся изменения:

I. Подпункт 10 Пункта 5.1 «Абонент має право» излагается в новой редакции:

10) призупинити споживання послуг за даним Договором не менше ніж на 1 (одну)
добу та не більше ніж на 2 (два) місяці, завчасно сповістивши про своє бажання
Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату чи
передачею письмової заяви уповноваженому представнику Оператора. Після
закінчення встановленого строку, Абоненту без повідомлення продовжують
надаватися послуги за Договором. Зазначене право надається не частіше 1
(одного) разу на календарний місяць.
Або замовити додаткову платну послугу зв’язку з утримання в Мережі у разі
призупинення споживання послуги з доступу до Інтернет строком до 6 (шести)
місяців, завчасно сповістивши про своє бажання Оператора рекомендованим листом
з повідомленням про вручення адресату чи передачею письмової заяви
уповноваженому представнику Оператора, з вказанням початкового та кінцевого
термінів замовленої послуги. Після закінчення встановленого строку, Абоненту
без повідомлення продовжують надаватися послуги за Договором. Зазначене право
надається не частіше 1 (одного) разу на календарний рік. У разі відсутності
оплати Абонентом замовленої додаткової послуги зв’язку з утримання в Мережі
понад 3 (три) календарні місяці, Договір автоматично припиняє свою дію згідно
умов п. 9.10;

II. Пункт 6.1 «Оператор має право» дополняется подпунктом 12:

12) у разі узгодженого сторонами або автоматичного припинення дії Договору,
відключити кінцеве обладнання Абонента від своєї телекомунікаційної мережі
шляхом від’єднання абонентського вводу від розподільчої коробки або від
лінійно-кабельного пристрою.

III. Пункт 9.10 излагается в новой редакции:

9.10 Договір автоматично припиняє свою дію для кожного окремого Абонента
у випадку, якщо даний Абонент протягом  3 (трьох) календарних місяців
не користувався послугами зв'язку. Відновлення надання послуг даному Абоненту
можливе лише після повторної подачі Заяви на приєднання до публічного договору,
при наявності технічної можливості підключення до Мережі станом на момент
подачі Абонентом повторної заяви та при умові оплати Абонентом послуги
повторного підключення його кінцевого обладнання до Мережі.

IV. Приложение № 1 дополнено информацией о новых тарифных планах
«Область-7» и «Область-7 Юр».


Текст публичного договора


Заявление на присоединение к договору


Заявление на смену тарифа


Заявление на приостановление услугВ помощь клиенту


1. Инструкция по настройке PPPoE соединения
(формат MS Word). 

2.
Драйвера PPPoEСМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Подключение к оптическим узлам

Подключение по радиоканалам

Хостинг

Интернет в области

Сервисное обслуживание

WiFi зоны

Оплаты

 

Украина, 69068, г. Запорожье
ул. Красная, 22


8 (061) 214-83-33


© 2007 ООО “РАДИОКОМ”

о компанииfoot_picуслугиfoot_picпартнёрыfoot_picабонентамfoot_picконтакты

дизайн сайта
POLYGON laboratory